Beregeningspompen

Een beregeningspomp, of besproeiingspomp, is een zelfaanzuigende pomp die voornamelijk wordt gebruikt voor het besproeien van tuinen of gazons. Met een beregeningspomp kan water worden aangezogen uit diverse bronnen zoals een grondwaterpuls, waterput, vijver of stromend water uit een rivier of kanaal. Het gebruik van een VONROC waterpomp draagt bij aan een natuurlijke beregening, zonder verbruik van kostbaar drinkwater. Zo draag je bij aan duurzaam watergebruik!

© VONROC 2024