Hydrofoorpompen

Een hydrofoorpomp is geschikt voor installaties waar automatisch geschakeld moet worden en een tapvoorraad gewenst is. Zo kan een hydrofoorpomp ingezet worden voor beregening van tuin/gazon, drukverhoging, drinkwaterinstallaties voor vee, huishoudwaterinstallaties, het wassen van een auto of in schepen.

© VONROC 2022