Hydrofoorpompen

Met een hydrofoorpomp van VONROC draag je bij aan duurzaam watergebruik. Een belangrijke eigenschap van dit type waterpomp is dat deze zorgt voor constante waterdruk, waardoor hij geschikt is voor o.a. beregening van tuin of gazon, drukverhoging in drinkwaterinstallaties (voor vee) en watercirculatie in huishoudelijke waterinstallaties. Met een hydrofoorpomp kan water worden aangezogen uit diverse bronnen zoals een grondwaterpuls, waterput, vijver of stromend water uit een rivier of kanaal.

© VONROC 2024